سنسور زاویه

 

 سنسور زاویه
  امکانات مقادیر / توضیحات
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8 گارانتی یک سال
9 خدمات پس از فروش پنج سال
10 پشتیبانی فنی و آموزش پشتیبانی تلفنی رایگان و آموزش در مرکز خدمات