پوشش دهی دورانی پیشرفته (اسپین کوتر پیشرفته)

دستگاه پوشش دهی دورانی یا اسپین کوتر یکی از اصلی ترین و ضروری ترین دستگاه های یک آزمایشگاه جهت لایه نشانی میباشد. دستگاه اسپین کوتر معمولا برای پوشش دهی مواد مایع و یا سل ژل بر روی سطوح تخت تحت دوران استفاده میشود. ماده پایه مورد استفاده برای پوش دهی باید قابلیت پخش شوندگی روی سطح داشته باشد. دستگاه حاضر یکی از اولین دستگاه های ساخت داخل است که قابلیت ایجاد سرعت های مختلف به صورت پله و شیب را با شتاب مشخص دارا می باشد. این دستگاه قابلیت نمایش پروفیل سرعت به صورت آنلاین بر روی صفحه نمایش را نیز داراست.

 

Features

Specifications

Display

5” Touch Screen

Speed Monitoring

Online Speed Profile

Cover Material

Stainless Steel

bowl Material

Polyethylene

Drain Port

Bottom of Bowl

Auto Mode

Time, Acceleration & Speed Control

Manual Mode

With Pot. On Panel

Max. Speed

5000 to 6000

Spin Acceleration

Up to 450 rpm/s

Automatic injection Module

Cyclic coating for multi-layer film

Warranty

1 year

Training and technical support

In Training center and free remote support